Skip Navigation Links
Booking
Teithiau BBC
Dewiswch o'r gwahanol deithiau isod, ac yna clicio Archebu nawr

Gallwch brynu tocynnau hyd at hanner nos y diwrnod cyn rydych chi'n bwriadu ymweld (mae'n ddrwg gennym, ond ni allwn dderbyn archebion ar gyfer ymweliadau ar yr un diwrnod).

Mae'n rhaid i'r rheini sydd â bathodynnau Blue Peter, pobl sy'n archebu ar gyfer grwp sy'n cynnwys mwy na 10 o bobl, neu bobl sy'n defnyddio cadair olwyn neu sydd ag unrhyw anghenion eraill sy'n gysylltiedig ag anabledd, archebu dros y ffôn er mwyn i ni allu trafod unrhyw ofynion penodol.

Ffoniwch:

03703 500 600 *

+44 1248 371155 (o'r tu allan i'r DU)

0370 901 1227 (Ffôn testun cyfrwng Saesneg).-

*Ceir un gyfradd ar gyfer y DU gyfan, ac ni chodir mwy na chyfraddau rhifau daearyddol 01/02. Mae'n bosib y bydd galwadau'n cael eu monitro at ddibenion hyfforddiant.

Cofiwch ddarllen ein telerau ac amodau er mwyn cael gwybod mwy am sut mae cyrraedd lleoliad eich taith, a beth y cewch chi ei wneud ac na chewch chi ei wneud wrth ymweld â ni.

BBC Tours MediaCityUK - Salford

CBBC Interactive Tour MediaCityUK - Salford

BBC Birmingham

BBC Bristol

BBC Newcastle

Children's Interactive Tour of BBC Newcastle

BBC Wales Cardiff - English Language tour

BBC Scotland - Pacific Quay Tour

BBC Northern Ireland

 
TELERAU AC AMODAU EIN POLISI PREIFATRWYDD CYSYLLTU â NI